बाप्पा…

बाप्पा घरी आलाय अन 

फार आनंद झालाय…

गोड गोड मोदक अन 

पुरणपोळीचा घाट..

घरभर आता बाप्पाचाच थाट!

आरतीला गोंधळ अन 

सुरांची धांधळ..

त्याच्याच मागे आता सर्वांची पळापळ!

अंगणी रांगोळी

जणु आलीये दिवाळी..

दारी आहे तोरण अन

लाडक्या बाप्पासाठी गोड गोड व्यंजन!

अकरा दिवस आता नुस्ताच धूमधडाका..

बाप्पामुळे असणार घरभर गाजावाजा!

अकरा दिवसानी तरी का रे तु जाणार?

आमच्यासोबतच कायमचा का नाही राहणार???
गणपती बाप्पा मोरया! ❤🙏

– सुवर्णा (मेघा)

12 thoughts on “बाप्पा…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s