तुझी आठवण…

कधी कधी तुझी आठवण येते, मग मनाच्या कागदावर मी चार ओळी लिहिते,

मग तो कागद ओला होइस्तोवर पुन्हा पुन्हा वाचते, 

कागदावरची अक्षरे धुसर पडतात मग जरा वेळासाठी, 

मग त्या धूसर आठवणीला पुन्हा अलगद साठवुन ठेवते!❤

– सुवर्णा (मेघा)

Advertisements

12 thoughts on “तुझी आठवण…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s