Give your heart to someone like this…

Don't just give your heart to any guy, give it to someone who reaches for your hand during prolonged moment of silence, just to remind you they're still by your heart. Give your heart to a man who pulls you close after a fight instead of pushing you away. Give it to the guy who …

Continue reading Give your heart to someone like this…

Advertisements

माझी शोना..

छोट्या छोट्या गोष्टींवरुन उगाच अशी ती चिडते.. पण नंतर सगळं विसरून ती स्वतःच जवळ येते.. रागवते माझ्यावर.. कधी रूसून बसते.. रुसल्यावर मी मनवायची वाट बघत बसते.. मनवायला गेलो कि फारच भाव खाते.. अन नाही मनवलं तर पुन्हा त्यावरून सुध्दा चिडते.. कधी कधी रागाच्या भरात मग मी हि हवं नको ते बोलुन जातो.. रूसूबाइ तेव्हा मात्र …

Continue reading माझी शोना..